Публични покани до 15.04.2016

”Благоустрояване на УПИ I/кв. 103 по плана на гр.Нови пазар” /Люксембургска градина

24.09.2015 10:39:47

”Благоустрояване на УПИ I/кв. 103 по плана на гр.Нови пазар” /Люксембургска градина/, съгласно Договор за отпускане на финансова помощ: №56/3/3221418/04.08.2014.год. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Монтажно-инсталационни и довършителни СМР на обект: "Изграждане на Православен храм"

24.09.2015 10:39:44

Монтажно-инсталационни и довършителни СМР на обект: "Изграждане на Православен храм - параклис, УПИ XIII/кв. 27 по плана на с. Стан" За строежа има одобрен проект, издадено Разрешение за строеж и одобрени по чл. 154 ЗУТ промени. Обекта: завършен в груб строеж