Вътрешни правила

Документи
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 2015-10-13 11:47:00 Изтеглете файл

Вътрешни правила

13.10.2015 11:50:00