9049713 Закупуване на специализиран транспорт за хора с увреждания по Проект „Независим живот в Община Нови пазар”

Публична покана

19.01.2016 16:48:57

Документация

19.01.2016 16:48:52

Протокол

01.02.2016 13:34:47