3 Извършване на текущ ремонт в ЦНСТДМУ 1, ЦНСТДМУ 2, ЦНСТДМБУ на територията на гр. Нови пазар

Информация относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

28.04.2017 14:01:36

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обява

13.04.2017 11:45:46

Съобщения

02.05.2017 13:27:07

Протоколи

11.05.2017 08:54:14