Събиране на оферти с обява чл.20, ал.3

5 Извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар по три обособени позиции

05.05.2017 11:35:37

Извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Нови пазар, Обособена позиция № 2 Текущ ремонт на улици на територията на община Нови пазар, Обособена позиция № 3 Полагане на трошенокаменна настилка на ул. „Чаталджа”

4 Извършване на текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар по 3 обособени позиции

19.04.2017 13:39:49

Извършване на текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Нови пазар Обособена позиция № 2 Текущ ремонт на улици на територията на община Нови пазар Обособена позиция № 3 Полагане на трошенокаменна настилка на ул. „Чаталджа”

3 Извършване на текущ ремонт в ЦНСТДМУ 1, ЦНСТДМУ 2, ЦНСТДМБУ на територията на гр. Нови пазар

12.04.2017 09:22:58

3 Извършване на текущ ремонт в ЦНСТДМУ 1, ЦНСТДМУ 2, ЦНСТДМБУ на територията на гр. Нови пазар

2 Извършване на текущ ремонт в „Дневен център за възрастни хора с увреждания” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

05.04.2017 09:50:03

Извършване на текущ ремонт в „Дневен център за възрастни хора с увреждания” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”