Договори и споразумения

Документи
Обявление за възложена поръчка 2017-02-03 15:01:07 Изтеглете файл
Договор № 919/28.12.2016 г. мижду община Нови пазар и "Пътно поддържане - Нови пазар" ООД 2017-01-20 11:15:17 Изтеглете файл
Договор № 918/28.12.2016 г. между община Нови пазар и "Билдстрой - Ко" ООД 2017-01-20 11:10:12 Изтеглете файл