Съобщения

Документи
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Инфо Трейнинг" ООД, гр. Русе 2017-06-12 14:37:04 Изтеглете файл
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Издателска къща "АБ" ЕООД, гр. Стара Загора 2017-06-12 14:35:27 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2017-05-02 14:16:31 Изтеглете файл