Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обекти в Община Нови пазар по 3 обособени позиции

Съобщение

17.01.2017 13:48:34

Обявление

08.11.2016 14:58:07