00450-2017-0027 ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Съобщения

20.06.2017 10:08:32

Обявление

11.05.2017 10:47:01