00450-2016-0033 ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН ХЛАДИЛЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Обявление

21.12.2016 16:23:50