00450-2016-0010 Доставка чрез покупка на два броя употребявана специализирана техника за нуждите на община Нови пазар

Съобщение

11.11.2016 11:18:54

Обявление

18.10.2016 11:22:41