Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Плиска“ № 84

Съобщения

23.05.2017 09:41:41

Обявление

11.01.2017 17:13:10