Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Любен Каравелов“ № 18-20

Съобщения

23.05.2017 09:54:42