Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Генерал Владимир Заимов“ № 8 и № 10

Обявление

11.01.2017 17:04:32