00450-2017-0017 Изпълнение на Инженеринг на жилищни сгради в гр.Нови пазар, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по 8 (осем) обособени позиции

СЪОБЩЕНИЯ

28.03.2017 13:59:06