00450-2017-0031 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЪЗЛОВИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД НОВИ ПАЗАР

Съобщение

04.12.2017 16:09:32

Обявление

17.07.2017 13:47:57