Открита процедура

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ за обект ул. „Цар Борис I“ №3

18.01.2017 14:54:36

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ №3

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ За обект ул. „Оборище“ № 18

18.01.2017 14:50:33

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ За обект „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Оборище“ № 18

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ за обект ул. „Марица“ №51

18.01.2017 14:47:47

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ №51

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Плиска“ № 84

11.01.2017 16:51:44

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Плиска“ № 84

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Цар Освободител“ № 17

11.01.2017 16:49:11

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Цар Освободител“ № 17

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Генерал Владимир Заимов“ № 8 и № 10

11.01.2017 16:45:18

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Генерал Владимир Заимов“ № 8 и № 10

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищна сграда в гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, ул. „Генерал Владимир Заимов“ №8 и №10“

11.01.2017 16:41:35

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищна сграда в гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, ул. „Генерал Владимир Заимов“ №8 и №10“ в изпълнение на проект финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Любен Каравелов“ № 18-20

11.01.2017 16:28:00

Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр.Нови пазар, ул.“Любен Каравелов“ № 18-20