Открита процедура

0450-2017-0019 ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ за обект ул. „Марица“ № 55

27.01.2017 15:08:35

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект: „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ № 55

00450-2017-0018 ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ ЗА ОБЕКТ: УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 16

27.01.2017 11:37:51

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ ЗА ОБЕКТ: „ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР.НОВИ ПАЗАР, УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 16

00450-2017-0017 Изпълнение на Инженеринг на жилищни сгради в гр.Нови пазар, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по 8 (осем) обособени позиции

23.01.2017 15:57:50

Изпълнение на Инженеринг на жилищни сгради в гр.Нови пазар, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по 8 (осем) обособени позиции: 1. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Бачо Киро“ № 2; 2. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Патриарх Евтимий“ № 11; 3. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Плиска“ № 5 и ул. „Цар Петър“ № 16; 4. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ №39 и ул. „Дунав“ № 36; 5. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 48; 6. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Цар Освободител“ № 16; 7. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Чавдар Войвода“ № 1; 8. Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Чавдар Войвода“ № 2“

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 1“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01

19.01.2017 14:22:17

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 1“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ №3 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01

19.01.2017 14:20:10

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ №3 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови Пазар - I" , финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Оборище“ №18“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01

19.01.2017 14:15:00

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Оборище“ №18“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ №51 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01

19.01.2017 14:12:20

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ №51 в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0122-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - I", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП за обект ул. „Цар Освободител“ № 1

18.01.2017 15:00:37

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ за обект „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 1