Открита процедура

00450-2017-0031 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЪЗЛОВИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД НОВИ ПАЗАР

14.07.2017 09:29:15

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЪЗЛОВИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД НОВИ ПАЗАР

00450-2017-0026 ОСИП и строителен надзор на 8 жилищни сгради

30.03.2017 13:36:05

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 8 жилищни сгради в гр. Нови пазар, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по осем обособени позиции

00450-2017-0024 Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: ул. „Цар Борис I“ № 1"

30.01.2017 12:39:37

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ № 1”в изпълнение на проект финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

00450-2017-0022 Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: ул. „Васил Левски“ № 16“

30.01.2017 12:37:30

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, ул. „Васил Левски“ № 16“ в изпълнение на проект финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

00450-2017-0023 Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект:ул. „Марица“ №55"

30.01.2017 12:35:18

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: "Жилищна сграда, гр. Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Марица“ №55"в изпълнение на проект финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

00450-2017-0025 Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: ул. „Петър Берон“ №32 и №34“

30.01.2017 12:34:08

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищна сграда в гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, ул. „Петър Берон“ №32 и №34“ в изпълнение на проект финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

00450-2017-0021 ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ за обект ул .„Петър Берон“ № 32 и № 34

27.01.2017 15:20:12

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул .„Петър Берон“ № 32 и № 34

00450-2017-0020 ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОСИП“ за обект ул. „Цар Борис I“ № 1

27.01.2017 15:15:19

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект „Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Цар Борис I“ № 1