00450-2016-0006 Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Нови пазар, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020

Обявление

01.01.1970 02:00:00