Процедури по ЗОП (до 15.04.2016 г.)

Доставка чрез покупка на хранителни продукти

24.09.2015 10:38:18

Доставка чрез покупка на хранителни продукти

Строително - монтажни работи по допълнително възстановяване на улични настилки, чрез полагане на асфалтова настилка по трасетата

18.09.2015 17:07:14

Строително - монтажни работи по допълнително възстановяване на улични настилки, чрез полагане на асфалтова настилка по трасетата на обект "Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на град Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен" след предвиденото в проекта траншейно възстановяване", открита с решение 9/07.09.2015 г.