Процедури по ЗОП (до 15.04.2016 г.)

00450-2015-0005 Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на основен ремонт на улица „Стара планина”, с.Войвода, община Нови пазар,обл.Шумен – ОК 39а – ОК 35 – ОК 33 – ОК 31 – ОК 30 – ОК 29

02.10.2015 17:08:00

00450-2015-0005 Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на основен ремонт на улица „Стара планина”, с.Войвода, община Нови пазар,обл.Шумен – ОК 39а – ОК 35 – ОК 33 – ОК 31 – ОК 30 – ОК 29, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на oбектите