00450-2016-0008 Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар

Съобщение

24.06.2016 16:26:00