00450-2016-0003 Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т. 1 - 5) и ал.2 от ЗУТ

Обявление

16.02.2016 15:54:14

Друга информация

06.04.2016 16:35:32