Договори по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП (до 15.04.2016 г.)

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП

05.12.2016 14:38:11

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП съгласно чл.142, ал. 4 от ЗУТ

15.02.2016 11:52:47

упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП съгласно чл.142, ал. 4 от ЗУТ

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ

15.02.2016 11:49:32

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП

15.02.2016 11:43:03

Упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП